fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

FAST (Fascia and Sports Trainer)

Jest to kurs adresowany do trenerów personalnych, instruktorów rekreacji ruchowej, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów wszystkich dyscyplin sportowych, lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów i osteopatów.

Z punktu widzenia trenera istotnymi wartościami są:

Dzięki FAST trener lub instruktor sportu będzie w stanie wstępnie rozpoznać zaistniałą lub potencjalną kontuzję, odesłać uczestnika zajęć sportowych do lekarza lub fizjoterapeuty, gdzie otrzyma on najszybszą i najbardziej skuteczną pomoc oraz w możliwie najkrótszym czasie powróci do aktywności fizycznej.

Szeroka gama prozdrowotnych programów treningowych oferowana przez kluby fitness, sztuk walki, Jogi, Pilates, jak też szkół tańca, doprowadziła do tego, że coraz więcej pacjentów placówek rehabilitacyjnych, czy też osób z deficytami w obrębie aparatu ruchu, decyduje się na korzystanie z ich usług. Instruktorzy sportu, trenerzy, ale też fizjoterapeuci pracujący w tych placówkach, stanęli przed ogromnym wyzwaniem.

Wymaga się od nich wiedzy nie tylko z zakresu działań profilaktycznych, ale i leczniczych. Umiejętność rozpoznawania zaburzeń występujących w aparacie ruchu, wywiad jednostek chorobowych, dobór właściwych ćwiczeń, jak też stosowanie skutecznych strategii treningowych, jest na chwilę obecną standardowym wyznacznikiem jakości usług, ale również wiedza jak prowadzić klienta w zespole interdyscyplinarnym.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeżeli chcesz wiedzieć więcej w następujących obszarach: