fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

Dofinansowanie kursów dla fizjoterapeutów

 Fizjodofinansowania.pl - Grupa Angitia

W odpowiedzi na potrzeby polskich fizjoterapeutów, wczesnych absolwentów oraz studentów kierunku fizjoterapia powołaliśmy finansowany przez nas zespół zajmujący się pozyskiwaniem środków na kształcenie z dostępnych programów:

 

 

W zespole specjalistów znajdują się osoby z dużym doświadczeniem w skutecznym wspieraniu fizjoterapeutów w ich edukacji w zakresie zarówno kompetencji twardych oraz miękkich.

 fizjodof v1 button cut

 

Poziom finansowania kursów

Z naszego doświadczenia wysokość dofinansowania oscyluje pomiędzy 50% a 80% wartości kursów wskazanych we wniosku. W odniesieniu do kwot jest to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na jedną osobę. Zdarzają się również programy wspierające kształcenie fizjoterapeutów w wysokości 100% i są to programy celowe, ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji w konkretnych obszarze np. kompetencji cyfrowych, umiejętności efektywnego zarządzania placówką fizjoterapeutyczną czy prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

 

Jak pozyskujemy środki z KFS,BUR?

Kluczowym elementem jest zbadanie możliwości finansowania kursów z dostępnych źródeł w oparciu o przekazane informacje. W formularzu umieszczonym na stronie

www.fizjodofinansowania.pl znajduje się kilka pytań dotyczących formy i miejsca zatrudnienia, przebytych kursów oraz danych kontaktowych. Na tej podstawie specjalista ds. finansowania kursów buduje profil potencjalnego beneficjenta środków i podejmuje następujące działania:

 

- monitoruje i przekazuje informacje o uruchomieniu naboru z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Bazy Usług Rozwojowych i innych

- organizuje cały proces pozyskania środków

- doradza i współtworzy możliwą ścieżkę edukacyjną w modelu FDM

- wskazuje działania niezbędne po stronie pracownika ubiegającego się o dofinansowanie i jego pracodawcy

- zabezpiecza miejsce na objętych finansowaniem kursach

 

Koszt i zasady

Usługi oferowane przez portal www.fizjodofinansowania.pl są bezpłatne i nielimitowane w czasie. Oznacza to, że specjaliści mogą świadczyć wsparcie w pozyskaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy Bazy Usług Rozwojowych wielokrotnie.

Działania zespołu są w pełni finansowane przez Angitia Sp. z o.o.

 

▶️ Sprawdż  nasze najbliższe kursy  Kalendarium Kursów!

 

............................................................................................................................................................................................................................................................