fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

PROJEKTY UE

Informujemy, iż firma  Angitia Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 - Wzór na konkurencję (Etap I)

Tytuł projektu: Rozwój działalności Angitia sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz wykorzystania wzornictwa w firmie poprzez realizację audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Angitia Sp. z o.o.

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 59 000,00 zł

Wysokość wkładu UE: 50 150,00 zł

ue 015

 

 

Informujemy, iż firma  Angitia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kręgosłup od podstaw – edukacja i terapia chorób kręgosłupa – poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego”

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zakresie chorób kręgosłupa poprzez wdrożenie programu terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnego

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiamy stan zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa i wad postawy u dzieci w wieku 6-12 lat.

Biorąc udział w projekcie dowiesz się wraz z dzieckiem jak skutecznie radzić sobie z pozostałymi wadami postawy, schorzeniami kręgosłupa i zapobiegać ich pogłębianiu się.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 565 184,00 zł

Wartość projektu: 1 956 480,00 zł

 

W terminie do 28.11.2019 roku do godziny 24:00 wypłynęła jedna oferta.


29.11.2019 został wyłoniony wykonawca na usługę rekrutacji i kwalifikacji uczestników Projektu: "Kręgosłup od podstaw - edukacja i terapia chorób kręgosłupa - poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego" realizowanego w ramach Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego - Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego:


AXISMED Elżbieta Maciejewska, Marek Piotrowicz s.c.
Ul. 17 Stycznia 1/23
06-100 Pułtusk


Oferta na realizacje przedmiotu zamówienia na 36.000 zł brutto

 

ue 018