fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

PROJEKTY UE

Informujemy, iż firma  Angitia Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 - Wzór na konkurencję (Etap I)

Tytuł projektu: Rozwój działalności Angitia sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz wykorzystania wzornictwa w firmie poprzez realizację audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Angitia Sp. z o.o.

 

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 59 000,00 zł

Wysokość wkładu UE: 50 150,00 zł

ue 015

 

 

Informujemy, iż firma  Angitia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kręgosłup od podstaw – edukacja i terapia chorób kręgosłupa – poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego”

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zakresie chorób kręgosłupa poprzez wdrożenie programu terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnego

 

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprawiamy stan zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa i wad postawy u dzieci w wieku 6-12 lat.

Biorąc udział w projekcie dowiesz się wraz z dzieckiem jak skutecznie radzić sobie z pozostałymi wadami postawy, schorzeniami kręgosłupa i zapobiegać ich pogłębianiu się.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 565 184,00 zł

Wartość projektu: 1 956 480,00 zł

 

W terminie do 28.11.2019 roku do godziny 24:00 wypłynęła jedna oferta.


29.11.2019 został wyłoniony wykonawca na usługę rekrutacji i kwalifikacji uczestników Projektu: "Kręgosłup od podstaw - edukacja i terapia chorób kręgosłupa - poprawa zdrowia dzieci z województwa mazowieckiego" realizowanego w ramach Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego - Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego:


AXISMED Elżbieta Maciejewska, Marek Piotrowicz s.c.
Ul. 17 Stycznia 1/23
06-100 Pułtusk


Oferta na realizacje przedmiotu zamówienia na 36.000 zł brutto

 

ue 018

 

Angitia Sp. z o.o. (Lider projektu) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr RPMA.09.02.02-14-d623/19 pn. „Kręgosłup to podstawa - poprawa zdrowia dzieci z Województwa Mazowieckiego w obszarze chorób kręgosłupa i wad postawy" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz Fundacja na rzecz zdrowia i terapii dziecięcej oraz rozwoju i wsparcia MCN Radość Dziecka.

 

Okres realizacji projektu: 11.2020 – 06.2023

Wartość projektu: 1 955 280,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1  564 224,00 zł

Celem główny Projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa 320 dzieci z klasy I-VI z Mazowsza – z powiatów makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego poprzez realizację programu terapeutycznego i edukacyjnego dotyczącego wad postawy, a także objęcie działaniami edukacyjnymi rodziców, osób z otoczenia, personelu medycznego na podstawie Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Grupa docelowa projektu:

Dzieci (320 liczba osób objętych wsparciem) uczęszczające do klas I do VI szkół podstawowych (w wieku 6/7 – 11/12 lat) z czterech powiatów województwa mazowieckiego (powiat: makowski, przasnyski, wyszkowski, pułtuski). Zakłada się udział 320 rodziców/opiekunów prawnych, 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) pracownicy placówek oświaty oraz 20 osób personelu medycznego – pielęgniarki i higienistki szkolne.

Działania projektu obejmują zadania:

1.    Kwalifikacje uczestników projektu.

2.    Działania informacyjno – edukacyjne grup objętych wsparciem.

3.    Badania lekarskie/ fizjoterapeutyczne początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe.

4.    Interwencja terapeutyczna.

5.    Działania informacyjno – szkoleniowe dla osób z otoczenia dzieci: personel szkolny, w tym nauczyciele placówek oświatowych.

6.    Działania informacyjno – szkoleniowe dla osób z otoczenia dzieci: personel medyczny placówek oświatowych.

 

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biorąc udział w projekcie dowiesz się wraz z dzieckiem jak skutecznie radzić sobie z pozostałymi wadami postawy, schorzeniami kręgosłupa i zapobiegać ich pogłębianiu się.

 

W terminie do 25.05.2021 roku do godziny 24:00 wypłynęła jedna oferta dotycząca zapytania ofertowego z dnia 18.05.2021.


26.05.2021 został wyłoniony wykonawca na usługę rekrutacji i kwalifikacji uczestników Projektu: „Kręgosłup to podstawa - poprawa zdrowia dzieci z Województwa Mazowieckiego w obszarze chorób kręgosłupa i wad postawy" nr: RPMA.09.02.02-14-d623/19, 

realizowanego w ramach Regionalnego programu zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego - Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego:


AXISMED Elżbieta Maciejewska, Marek Piotrowicz s.c.
Ul. 17 Stycznia 1/23
06-100 Pułtusk

Oferta na realizacje przedmiotu zamówienia na 36.000 zł brutto

ue 018

 

ue 018