fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

Odpowiedzialność społeczna

Angitia jako firma odpowiedzialna społecznie z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia (prowadząc dialog z różnymi zainteresowanymi stronami), z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności. Takie podejście zakłada dbanie nie tylko o dobre relacje firmy z jej klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi. Jednym z ważniejszych obszarów pozostających w zakresie działań Angitii jest też ochrona środowiska naturalnego.

Podjeliśmy inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, działań społecznych oraz nadzoru właścicielskiego. Będziemy informować o nich Was na bieżąco.