fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

FDM Dzieci

FDM Dzieci jest to kurs rozwijający adresowany do lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, masażystów, techników masażu.

Uczestnictwo w kursie jest uwarunkowane:
-   ukończeniem kursu FDM Intensywny lub trzech kursów modułowych: FDM Moduł 1, FDM Moduł 2, FDM Moduł 3
 

Kurs FDM Dzieci został opracowany przez Franka Römera, specjalistę w dziedzinie osteopatii pediatrycznej i modelu FDM. Jego wieloletnie doświadczenia w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi, z wykorzystaniem modelu FDM, zaowocowały opracowaniem diagnostyki i leczenia zniekształceń powięzi u małych pacjentów.

W czasie kursu zostaną omówione najczęściej występujące dystorsje i wynikające z nich zaburzenia oraz sposoby ich leczenia w oparciu o model FDM (asymetria ciała, syndrom KISS, zniekształcenia czaszki, kręcz szyi, kolki, zaparcia, refluks, dziecko niespokojne, opóźnienie rozwoju psychoruchowego).

Kurs FDM Dzieci pogłębia rozumienie modelu FDM i służy lepszemu rozumienia i leczeniu niemowląt i małych dzieci.