fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

FDM Dzieci

Kurs FDM Dzieci został opracowany przez Franka Römera, specjalistę w dziedzinie osteopatii pediatrycznej i modelu FDM. Jego wieloletnie doświadczenia w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi, z wykorzystaniem modelu FDM, zaowocowały opracowaniem diagnostyki i leczenia zniekształceń powięzi u małych pacjentów.

W czasie kursu zostaną omówione najczęściej występujące dystorsje i wynikające z nich zaburzenia oraz sposoby ich leczenia w oparciu o model FDM (asymetria ciała, syndrom KISS, zniekształcenia czaszki, kręcz szyi, kolki, zaparcia, refluks, dziecko niespokojne, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. 

Diagnostyka niemowląt opiera się głównie o palpację, dokładny wywiad rodziców/opiekunów i Body screening, gdyż dzieci w tym wieku nie posiadają mowy ciała opierającej się o gesty. Kurs FDM Dzieci, właśnie poprzez fakt braku mowy ciała ze strony niemowlęcia czy dziecka, zmusza terapeutę do myślenia modelem FDM.