fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Podstawy anatomii palpacyjnej z elementami terapii

Szkolenie wprowadzające dla studentów i fizjoterapeutów, którzy chcą rozpocząć terapię manualną.

Umiejętność badania palpacyjnego, odszukiwanie, nazywanie i w końcu ocenianie struktur anatomicznych to klucz do postawienia prawidłowej diagnozy i droga do przeprowadzenia celowanej terapii. Uwrażliwienie ręki terapeuty to etap, przez który musi przejść fizjoterapeuta, osteopata, chiropraktyk i każdy inny specjalista stosujący terapię manualną w leczeniu swoich pacjentów. Autorski program szkolenia z anatomii palpacyjnej i badania manualnego to wstęp do terapii manualnej i powięziowej, który ma na celu przede wszystkim uwrażliwienie ręki terapeuty. Uczestnicy kursu nauczą się wyczuwania dłonią i różnicowania dotykiem struktur w ciele pacjenta na podstawie patoanatomii i patobiomechaniki. Zajęcia będą w ogromnej większości praktyczne, uczestnicy będą lokalizować na ciele, rysować i wizualizować wszystkie ważne struktury Warstwowa budowa ciała ludzkiego stwarza bowiem spore trudności w ocenie wielu narządów. Poznając charakterystyczne cechy i konsystencję konkretnych tkanek, kursanci nauczą się poddawać je ocenie manualnej, a docelowo leczeniu.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim:

Przy okazji lokalizowania konkretnych struktur będą omawiane możliwe zaburzenia i zarysowane możliwości leczenia. Studenci dowiedzą się, kiedy i w jakich miejscach sama palpacja staje się jednocześnie terapią oraz zapoznają się z wybranymi technikami terapeutycznymi (będą to głównie proste techniki odbarczania struktur nerwowo-naczyniowych, proste techniki mobilizacji powięzi, np. techniki cylindra, oraz techniki mobilizacji stawów przy badaniu i ocenie pracy stawu).

Na szkoleniu zostanie przedstawiony również schemat badania manualnego, opracowany w myśl założeń medycyny osteopatycznej, chiropraktycznej i terapii FDM.

Najważniejszym celem kursu jest wyczulenie ręki, wyobrażenie struktur anatomicznych, ich odnalezienie i wreszcie ocena.

Po kursie wprowadzającym będzie możliwość wzięcia udziału w szkoleniach modułowych m.in. z anatomii palpacyjnej wisceralnej, neuralnej itp.

ODBIORCY KURSU: studenci fizjoterapii już od 1 roku studiów licencjackich, studenci innych kierunków medycznych, studenci wydziału lekarskiego, początkujący fizjoterapeuci, fizjoterapeuci, którzy chcą rozpocząć stosowanie terapii manualneji.

Sprawdź ofertę szkoleń z zakresu FDM Taping w kalendarium szkoleń.