fbpx

  • 571 804 475
  • angitia@angitia.pl

FDM Limfologia

FDM Limfologia jest kursem drugiego stopnia, adresowanym do  fizjoterapeutów, lekarzy i osteopatów, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów z patologiami pochodzenia neuro-limfatycznego, wazomotorycznego oraz ze zmianami stref odruchowych na poziomie powięzi powierzchownej i narządu ruchu (ortopedia, neurologia, onkologia, angiologia, reumatologia, etc.) wpisującymi się w model FDM. 

Kurs dostarcza specjalistycznej wiedzy na temat układu naczyniowego i jego współpracy z układem nerwowym i powięziowym. FDM Limfologia to:

Nabyta w trakcie kursu wiedza pozwala na lepsze zrozumienie procesów chorobotwórczych oraz roli jaką pełnią układ limfatyczny i powięziowy w immunologii, wymianie i transporcie płynów. Dzięki temu łatwiej będzie pomóc pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi, jak również tym, u których różne strategie terapeutyczne do tej pory zawiodły. Ponadto wzbogaca warsztat pracy o nowe umiejętności, alternatywne do chwytów FDM, które można stosować samodzielnie, na przykład w celu przygotowania do terapii lub „wyciszenia” tkanki i pacjenta po terapii FDM.
W trakcie kursu omawiane są różne rodzaje obrzęków na wszystkich poziomach tkankowych (CUN, ścięgna, torebki stawowe, okostna, etc.), jak i ich strategie leczenia.

„FDM Limfologia to nowe spojrzenie na  stare problemy naszych pacjentów.”