fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

FDM Limfologia

Czterodniowy kurs FDM Limfologia jest uzupełnieniem modelu FDM o dodatkowe techniki opierające się o wiedzę z zakresu anatomii segmentarnej i neurolimfologii, jak również zaprezentowanie nowych sposobów czytania mowy ciała.

Techniki terapii stref odruchowych i neurolimfologii pozwolą spojrzeć szerzej na dysfunkcje narządu ruchu, ale też narządów wewnętrznych. Wiedza nabyta w trakcie kursu pozwoli na lepsze zrozumienie procesów chorobotwórczych i skutecznie przyspieszy proces rehabilitacji pacjenta.

FDM Limfologia daje również zrozumienie roli, immunologii, morfologii i mechaniki płynów, szczególnie w ramach układu limfatycznego oraz zapoznaje z jego budową i patologiami. Omawiane są różne rodzaje obrzęków, mechanizmy ich powstawania i sposoby terapii.

Zdobędziesz wiedzę i techniki pracy lokalnej jak i globalnej, nauczysz się szukać pierwotnego źródła problemu oraz uzyskasz zrozumienie dla wielu skomplikowanych procesów patogennych. Dzięki temu łatwiej będzie pomóc pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi, jak również tym, u których różne rodzaje terapii do tej pory zawiodły. Ponadto wzbogacisz swój warsztat pracy o nowe umiejętności, alternatywne do chwytów FDM, które można stosować samodzielnie, w celu przygotowania tkanki do terapii FDM.