fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Poziom 1 - FDM Practitioner

 

FDM-KURS I: kończyny górne (KG)

Historia i początki TMT (Terapi Manualnej wg. Typaldosa), anatomia oraz  funkcja struktur powięziowych, teoria 6 dystorsji układu powięziowego, diagnostyka i mowa ciała, palpacja struktur i napięć powięziowych oraz rozluźnianie  strukturalnych napięć i patologicznych wzorców, praktyczna terapia kończyn górnych.
Jednostki chorobowe: zamrożony bark,  zespół bolesnego barku, inpingement, łokieć tenisisty, - golfisty, zespół Sudecka, etc. 

FDM-KURS II: kończyny dolne (KD)

Omówienie najczęstszych błędów terapeutycznych, powtórzenie części teoretycznej, patologiczne zmiany układu powięziowego, leczenie kończyn dolnych, leczenie patologicznego ustawienia miednicy, "syndrom mięśnia gruszkowatego".
Jednostki chorobowe: "skręcenie" miednicy, "syndrom mięśnia gruszkowatego",  ischialgia, lumbago, zwichnięcie górnego stawu skokowego, kolano skoczka, etc.

FDM-KURS III: kręgosłup i szczęka (K)

Leczenie dystorsji kręgosłupa i szczęki.
Jednostki chorobowe:  rwa ramienna,  lumbago,  blokady kręgosłupa,  cranio mandibular disorder (CMD), etc.
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest: zakończony FDM I i II.

FDM - Kurs intensywny: Kurs I-III

Kurs intensywny 6-dniowy  FDM (KG, KD, K) zawiera materiał szkoleniowy Kursów I - III (3x3 dni).

FDM-KURS IV: Video + Cranio

W trakcie tego szkolenia zaprezentujemy Państwu filmy (IFDMO posiada wyłączne prawa do tych nagrań) prezentujące twórcę metody S. Typaldosa D.O. przy pracy z pacjentami metodą FDM. Dysponujemy  24 godzinami materiałów filmowych, dających każdemu zainteresowanemu terapeucie FDM możliwość zapoznania się z pracą jaką wykonywał sam twórca tej metody. Prezentowane będą tylko Highlights.  Dalsza część szkolenia to techniki FDM stosowane w obrębie cranium.  Tu również spotykamy  wszystkie 6 dystorsji które możemy poddać leczeniu. 
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest: zakończony kurs FDM I i II .
JĘZYK NA SZKOLENIU: Polski, Video w języku angielskim 

FDM-KURS V: Refresh - Egzaminacyjny

Pisemnie/Praktycznie
Głównym elementem szkolenia jest powtórka technik manipulacji dystorsji fałd. Test wielokrotnego wyboru na początku kursu, egzamin ustny / praktyczny na końcu kursu.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest: zakończony FDM I–III 
HOSPITACJA: Alternatywą do kursu Refresh - Egzamin może być po wstępnym ustaleniu z instruktorem hospitacja połączona z egzaminem w praktyce instruktora. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu i zakończenia pierwszego poziomu jest przedstawienie dokumentacji pacjenta prowadzonego terapią FDM.  Terapeuta filmuje pacjenta przed i po zakończeniu terapii (2 - 3 jednostki terapeutyczne) i załącza jego dokumentację w skład której wchodzi wywiad, historia choroby, etc. Dokument należy dostarczyć w formie elektronicznej.

*W szkoleniach mogą wziąć udział lekarze, fizjoterapeuci, jak też masażyści z umiejętnościami z zakresu terapii manualnej.