fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Podstawowe informacje o edukacji FDM

Szkolenia Fascial Distortion Model składają się z 3 poziomów. Każdy poziom kończy się egzaminem i certyfikacją.

Poziom 1: FDM-Practitioner
Poziom 2:
Certified FDM-Practitioner
Poziom 3:
Advanced FDM-Practitioner

W szkoleniach mogą wziąć udział lekarze, fizjoterapeuci, jak też masażyści z umiejętnościami z zakresu terapii manualnej. Wszystkie tu widniejące szkolenia odpowiadają programowi szkoleniowemu IFDMO i upoważniają do wpisu na międzynarodową listę terapeutów.

schemat aktualny

Poziom 1 – to 5 Kursów prowadzących do tytułu FDM-Practitioner

KURS I:

Leczenie kończyn górnych (KG)

KURS II:

Leczenie kończyn dolnych (KD)

KURS III:

Leczenie kręgosłupa (K)

KURS IV:

Typaldos Cranio - Video (CV)

KURS V:

Refresh - Egzamin (RE)

Szkolenie do poziomu IFDMO Practitioner składa się z 5 kursów. Wszystkie kursy są prowadzone według tych samych głównych standardów szkoleniowych IFDMO. Kursanci mają możliwość przyprowadzenia na szkolenie swojego pacjenta, jednak po wstępnym uzgodnieniu tego z instruktorem prowadzącym szkolenie. Branie udziału w kursach z II poziomu jest możliwe po ukończeniu pierwszego kursu z pierwszego poziomu.

Egzamin końcowy poziomu pierwszego może zostać przeprowadzony po odbytych kursach 1-3 FDM w trakcie kursu 4+5 VideCranio+RefreshExam. Egzamin końcowy może być przeprowadzony również w gabinecie instruktora IFDMO.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu i zakończenia pierwszego poziomu jest przedstawienie dokumentacji pacjenta prowadzonego terapią FDM. Terapeuta filmuje pacjenta przed i po zakończeniu terapii (2 - 3 jednostki terapeutyczne) i załącza jego dokumentację w skład której wchodzi wywiad, historia choroby, etc. Dokument należy dostarczyć w formie elektronicznej.

Miejsce szkoleń: Bad Bierbach, Berlin, Brauneberg, Bayreuth, Düsseldorf, Frankfurt, Francja, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Holandia, Włochy, Kolonia, Landsberg, Lubeka, Mainz, Majorka, Monachium, Norymberga, Austria, Polska, Stuttgart, Szwecja, Szwajcaria, Trewir, Wiedeń i Wolfenbüttel.

CERTYFIKACJA

Szkolenia oferowane przez IFDMO są jedynymi posiadającymi certyfikację "Typaldos Certified". Po pomyślnie zakończonym egzaminie otrzymujecie Państwo certyfikat FDM - Practitioner, który upoważnia do zarejestrowania się na międzynarodowej liście terapeutów. Informacje o szkoleniach znajdują się na stronie home.

Leczenie metodą Fascial Distortion Model jest w Polsce jeszcze mało znane, jednak ta szybka do opanowania metoda, daje Państwu możliwość poszerzenia swojego spektrum skutecznych narzędzi terapeutycznych.

Po ukończeniu szkolenia FDM Intensywny lub FDM modułowy (1 - 3) możecie wpisać w formie podstawowej się na listę terapeutów IFDMO. Po pomyślnym ukończeniu poziomu pierwszego i certyfikacji IFDMO, można dokonać wpisu poszerzonego IFDMO VIP - wizytówka, prezentującego wasz gabinet FDM.