fbpx

  • 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

FDM Limfologia

FDM Limfologia jest uzupełnieniem modelu FDM o dodatkowe techniki opierające się o wiedzę z zakresu anatomii segmentarnej i neuro-limfologii. Kurs adresowany jest do lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, masażystów, techników masażu.

FDM Limfologia to:
• nowe techniki manualne, których podstawy tworzą Terapia Stref Odruchowych i Limfologia,
• umiejętność interpretowania reakcji tkankowych przed i po terapii FDM jako mowy ciała,
• umiejętność łączenia zmian skórnych i powięziowych z przeciążeniami ważnych narządów wewnętrznych,
• umiejętność przygotowania pacjenta na poziomie tkankowym (obrzęki, wynaczynienia, złamania, infekcje, etc.), jak i psychomentalnym (niski próg bólu, strach, lęk, stres, etc.) do terapii FDM,
• umiejętność stosowania we właściwej kolejności różnych technik wysoko i nisko bodźcowych (odruchowa dystrofia współczulna / zespół Sudecka może wymagać różnych strategii terapeutycznych).

Nabyta w trakcie kursu wiedza pozwala na lepsze zrozumienie procesów chorobotwórczych oraz roli jaką pełnią układ limfatyczny i powięziowy w immunologii, wymianie i transporcie płynów. Dzięki temu łatwiej będzie pomóc pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi, jak również tym, u których różne rodzaje terapii do tej pory zawiodły. Ponadto wzbogaca warsztat pracy o nowe umiejętności, alternatywne do chwytów FDM, które można stosować samodzielnie, na przykład w celu przygotowania do terapii lub „wyciszenia” tkanki i pacjenta po terapii FDM.
W trakcie kursu omawiane są różne rodzaje obrzęków, mechanizmy powstawania, jak i sposoby ich leczenia. Poznane w czasie kursu techniki z zakresu terapii stref odruchowych i limfologii pozwalają spojrzeć szerzej na dysfunkcje (a może też dystorsje) narządu ruchu, za które czasami odpowiedzialne są ważne narządy wewnętrzne.

Ponadto kurs ten daje odpowiedź na pytania, twierdzenia, definicje, sytuacje, tezy („Kurczak z niezłożonego jajka”), które na szkoleniach postulowali lekarze i fizjoterapeuci, na przykład:
• „Jestem tu na szkoleniu FDM, aby usłyszeć, dlaczego podważył Pan moją decyzję lekarską?”
• „Po wykonaniu techniki taśmy spustowej tylno-bocznej (TS) na udzie i dystorsji kontinuum na kości krzyżowej, utrzymujący się od miesięcy ciągnący ból w przedziale tylno-bocznym ustąpił już po pierwszych chwytach, co zarówno dla mnie jak i dla pacjentki okazało się dużym sukcesem. Jednak, pomimo że pacjentka nie miała „Cellulitu” na nogach to i tak doszło do lekkiego wynaczynienia w całym przebiegu TS. Po 3 tygodniach od wizyty już bez zasinienia i bez ciągnącego bólu wróciła jednak do mnie z przebarwieniem skóry, które pozostało po zasinieniu, nie wiem co mam teraz z tym zrobić?”
• „Poddałem terapii przyczep dalszy mięśnia naramiennego prawej kończyny techniką dystorsji kontinuum, w wyniku czego pacjentowi „wygasiłem” na tydzień nerw promieniowy. Wiem, że czasami może się coś takiego zdarzyć, może jednak zrobiłem coś nie tak, jak mogłem przyspieszyć proces regeneracji tego nerwu, jak powinienem się zachować w stosunku do pacjenta, co powiedzieć i jak w sposób rzeczowy wytłumaczyć co się zdarzyło? Pacjent po starym złamaniu kości ramiennej prawej.”
• „A co, jeżeli ten gest nie jest dystorsją cylindryczną tylko bólem rzutowanym z poziomu ważnych narządów wewnętrznych jak serce, wątroba, nerki czy płuca? Czy wykonując technikę cylindryczną nie przeciążę pacjenta i np. jego serca? Skąd w ogóle pomysł, że gesty, które wykonują pacjenci są próbą samoleczenia?”
• „Czy, aby na pewno wystarczy dobre badanie podmiotowe i przedmiotowe by poddać pacjenta terapii FDM i czy przypadkiem same techniki, których uczymy się na kursie nie są już narzędziem diagnostycznym?”
• „Czy dolegliwości bólowe stawów krzyżowych są dystorsjami kontinuum i taśmami spustowymi miedniczo – pachwinowymi czy też mogą pochodzić z układu moczowo – płciowego, np. osuwająca się nerka uciska na nerw a ten daje parastezje na poziomie podbrzusza, które mogę zinterpretować jako DC ale przecież po uwolnieniu jej nerka się nie podciągnie do góry?”
• „Jak pracować z Fibromyalgią?”
• „Jak za pomocą terapii FDM Limfologia pozbyć się dużego obrzęku stawu skokowego, który utrzymuje się już od wielu lat?”
• „Czy mogę FDM – mem pracować z pacjentkami po mastektomii?”
• „Czy obrzęk kardialny kończyn dolnych jest przeciwwskazaniem do terapii FDM?”
• „Czemu po ucisku techniką dystorsji kontinuum powstaje w tkance dołek, który utrzymuje się jeszcze przez kilka godzin, potem robi się czerwony a jeszcze później przyjmuje formę bąbla jak po ukąszeniu „komara giganta” i czy to coś znaczy?”
• „Czy zgodzi się Pan z tezą, że za odprowadzenie całego osocza krwi z przestrzeni międzykomórkowej do łożyska naczyniowego odpowiedzialny jest w 98 % układ limfatyczny? To oznaczałoby, że prawo Starlinga to mit?”