• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Szkolenia dla studentów i uczelni wyższych

Angitia Sp. z o.o. wspólnie z Federacją IFDMO udostępniają formaty szkoleń opracowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów i uczelni wyższych. Szkolenia te są również dostosowane do poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów. Najważniejsze formaty szkoleniowe to:

SZKOLENIE FAST (Fascial and Sport Trainer)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie metody odkształcania powięzi osób starszych, przeciwdziałania i unikania dysfunkcji / uszkodzeń układu powięziowego. Szkolenie FAST jest jednym z elementów metody FDM. Treści programu - m.in: dystorsje / uszkodzenia układu powięziowego, mechanizmy związane z reakcjami kompensacyjnymi, techniki manipulacji. Formalne potwierdzenie kwalifikacji - egzamin zewnętrzny przed komisją IFDMO; certyfikat IFDMO. Efekty uczenia się m.in: uczestnik zna i rozumie budowę układu powięziowego / techniki manipulacji powięzi, uczestnik potrafi wykorzystać techniki manipulacji / radzić sobie z odkształceniem powięzi, kompetencje społeczne - pracuje z i pod kierunkiem innych osób / ocenia swoją pracę.
Organizacja: 72h (9dni x 8h), grupy od 15 do 24 osób.
Koszt: 4 940,00 zł / uczestnik.
Certyfikacja: 140,00 zł / uczestnik.

ZINTEGROWANY PROGRAM SZKOLENIOWY FDM, KTP i FDM Taping
Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kompleksowej diagnostyki odkształceń układu powięziowego narządu ruchu osób starszych. Szkolenie łączy w sobie elementy metody FDM. Treści programu m.in: diagnostyka odkształceń układu powięziowego, anatomia palpacyjna, terapia przeciwobrzękowa. Formalne potwierdzenie kwalifikacji - egzamin zewnętrzny przed komisją IFDMO; certyfikat IFDMO. Efekty uczenia się m.in: uczestnik zna i rozumie dystorsje układu powięziowego, potrafi stosować techniki palpacji tkankowej, posiada kompetencje społeczne - pracuje z i pod kierunkiem innych osób / ocenia swoją pracę.
Organizacja: 72h(9dni x8h), grupy od 15 do 24 osób.
Koszt: 5 960,00 zł / uczestnik.
Certyfikacja: 160,00 zł / uczestnik.

SZKOLENIE „Zastosowanie KTP w Kosmetologii”
Cel: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej u osób starszych. Szkolenie KTP jest jednym z elementów metody FDM (Fascial Distortion Model) - najszybciej rozwijającej się na świecie innowacyjnej metody terapii bólu i zaburzeń występujących w układzie powięziowym. Treści programu m.in.: anatomia układu limfatycznego, techniki drenażu, obrzęki pourazowe. Formalne potwierdzenie kwalifikacji - egzamin zewnętrzny przed komisją IFDMO. Uczestnicy uzyskają międzynarodowy certyfikat IFDMO. Efekty uczenia się m.in: uczestnik zna i rozumie zaburzenia pracy krwi i limfy / chwyty stosowane w technikach drenażu, potrafi manipulować tkankę łączną, posiada kompetencje społeczne - ocenia swoją pracę, współpracuje z innymi.
Organizacja: 56h (7dni x 8h), grupy od 15 do 24 osób.
Koszt: 2 935,00 zł / uczestnik.
Certyfikacja: 160,00 zł / uczestnik.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z nami.