• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

FDM Ortho Sport

Kurs ten kierowany jest do lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów oraz masażystów, którzy ukończyli szkolenie pierwszego poziomu. W trakcie szkolenia omówimy i przećwiczymy, na przykładzie kilku typowych schorzeń ortopedycznych sposób myślenia, zarządzania i terapii zgodnej z filozofią modelu FDM. W części poświęconej sportowi i traumatologii przybliżymy mechanizmy przeciążające tkankę, zaburzające jej regenerację, omówimy i poznamy technikę diagnostyki łańcuchowej, treningu i regeneracji układu powięziowego, pracy narzędziowej za pomocą "żebra" (z mazurskiego dębu) oraz tzw. TSO (terapię stref odruchowych). Jest to szkolenie które ma głównie na celu przybliżyć sposób myślenia modelem FDM.

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

Lekarze ufają diagnostyce obrazowej, osteopaci doszukują się zaburzeń w odległych regionach ciała, a fizjoterapeuci i masażyści, choć pracują zazwyczaj z właściwą strukturą/tkanką, niestety nadal zbyt często używają niewłaściwych technik terapeutycznych. Zasada Pereta 80 / 20 , mówiąca o "kluczowych nielicznych i błahych licznych" jest bliska temu co obserwujemy w modelu FDM, gdzie dzięki prostej diagnostyce możemy dopasować do danego odkształcenia powięziowego właściwy bodziec i jego skalę. Czytanie mowy ciała, wywiad i opis bólu pacjenta pozwalają postawić właściwą diagnozę i przeprowadzić skuteczną terapię.

Prawdziwa sztuka pracy metodą FDM nie ukrywa się za skomplikowanymi chwytami i technikami – opiera się na umiejętności słuchania i obserwowania pacjenta.

Uczestnictwo w szkoleniu jest uwarunkowane:
-   ukończeniem szkolenia FDM Intensywny lub trzech szkoleń modułowych: FDM Moduł 1, FDM Moduł 2, FDM Moduł 3
-   posiadaniem minimum 3 miesięcy doświadczenia w pracy z modelem FDM

Sprawdź ofertę szkoleń z zakresu FDM w kalendarium szkoleń.