• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

FDM Limfologia

Czterodniowe szkolenie FDM Limfologia oferuje uczestnikom wiedzę na temat płynów w organizmie człowieka, szczególnie limfy i krwi, oraz umiejętności terapeutyczne pozwalające na przywrócenie prawidłowego obiegu tych płynów. Celem tego kursu jest uzupełnienie modelu FDM o wiedzę z zakresu terapii stref odruchowych, Neurolimfologii i mechaniki płynów. Metodyka terapii powięziowej FDM limfologia, opierająca się o komplementarne z modelem FDM techniki, będzie dla wielu z Was nowym sposobem postępowania, prowadzącym do skutecznego rozwiązania danego problemu oraz osiągnięcia zdefiniowanego przez Was celu.

Termin „metoda” pochodzi z języka greckiego (metha hodos) i oznacza drogę postępowania.

Kurs daje zrozumienie roli, morfologii i mechaniki płynów, szczególnie w ramach układu limfatycznego, oraz zapoznaje z funkcjami, budową i nieprawidłowościami funkcjonowania tego układu. Omówione zostają różne rodzaje obrzęków i mechanizmy ich powstawania. Obok poznania podstaw anatomicznych, fizjologicznych i patofizjologicznych kursanci uczą się pracy terapeutycznej z układem limfatycznym. Ćwiczą drenaż limfatyczny i terapeutyczne wspomaganie mechanizmów odpowiedzialnych za przepływ płynów (uwalnianie przepony, zwiększanie przesuwalności struktur mięśniowo-powięziowych, uwalnianie przewłóknień). Poświęca się szczególną uwagę pracy z bliznami. Studenci uczą się specyfiki terapii w poszczególnych obszarach w ciele i zachowania płynów pod wpływem chwytów terapeutycznych w danych częściach ciała: kończynach, klatce piersiowej, w obrębie szyi i głowy itd.

Wiedza na temat układu limfatycznego i zachowania się płynów w organizmie nie jest łatwo dostępna, obecnie w Polsce jest niewielu limfologów i brakuje powszechnej edukacji dotyczącej układu limfatycznego. Tymczasem praca z obrzekami oraz zaburzeniami przepływu limfy i krwi wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności i postawy terapeutycznej. Szkolenie FDM Limfologia pozwoli uczestnikom nabyć umiejętnosci, dzięki którym przyniosą ulgę pacjentom cierpiącym często latami z powodu nieleczonych zaburzeń.

Sprawdź ofertę szkoleń z zakresu FDM Limfologia w kalendarium szkoleń.