• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Kompleksowe wspomaganie dziecka z zaburzeniami rozwoju

Kurs jest adresowany do fizjoterapeutów z dyplomem magistra, licencjata, technika, studentów kierunku fizjoterapia chcących pogłębić wiedzę z zakresu prawidłowego oraz zaburzonego rozwoju dziecka i mechanizmów wspomagających rozwój.

Zakres: pogłębienie wiedzy fizjoterapeutów z zakresu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci w różnych przedziałach wiekowych, zapoznanie z głównymi jednostkami chorobowymi i zaburzeniami rozwoju niemowląt i małych dzieci. Programy usprawniania. Zasady żywienia racjonalnego i dietetycznego dzieci. Diety eliminacyjne w różnych jednostkach chorobowych.

Ramowy program usługi - kurs trwa 4 dni, obejmuje poniższe przedmioty:
• Fizjologia rozwoju dziecka.
• Najczęstsze zaburzenia ruchowe w pierwszym roku życia.
• Dziecko ryzyka, wcześniactwo.
• Zaburzenia integracji sensorycznej.
• Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych chorobach niemowląt i małych dzieci – mózgowe porażenie dziecięce, dziecko wiotkie, kręcz szyi i asymetria, przepuklina oponowo-rdzeniowa, porażenie splotu barkowego, zaburzenia rozwoju stopy dziecka.
• Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych zespołach genetycznych – zespół Downa, zespół Pradera Williego, achondroplazja, rdzeniowy zanik mięśni.
• Drenaż przyspieszonego przepływu oddechowego jako terapia wspomagająca w schorzeniach układu oddechowego.
• Zasady racjonalnego żywienia dzieci, zalecenia dietetyczne dla dziecka chorego.
• Środowisko wodne w rozwoju małego dziecka.

Tutaj do pobrania HARMONOGRAM SZKOLENIA. Prosimy się również zapoznać z REGULAMINEM.

 

Termin szkolenia 17.11 - 02.12.2018
Miejsce szkolenia Olsztyn
Kadra szkoleniowa Tomasz Makowski, Anna Hinburg, Marzena Zielińska
Organizator Angitia
Cena szkolenia 1 200 zł

 

Uczestnicy kursu otrzymają:

Uczestnicy otrzymują na bieżąco materiały szkoleniowe przed planowymi zajęciami z danego przedmiotu. Uczestnicy kursu uzyskują ponadto stały dostęp on-line do materiałów szkoleniowych i edukacyjnych w czasie trwania kursu, a także po jego zakończeniu.

 

Zainwestuj w siebie

Istnieje możliwość zapłaty ratalnej z MediRaty (procedura trwa 2 dni).

Kurs objęty jest umową z MediRaty dzięki czemu w przeciągu dwóch dni uzyskasz finansowanie MediRaty - najtańszego dostawcy usług finansowych, a rata za szkolenie wyniesie nawet 100 zł miesięcznie.

Jeden pacjent dodatkowo pozyskany z rekomendacji zadowolonych klientów, i kurs będziesz mógł nazwać inwestycją.

Zapisz się na kurs

Skąd dowiedział/a się Pan/i o kursie?


Dane do faktury

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z tym iż zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuje go. Ponadto zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją kursów prowadzonych przez Angitia Sp. z o.o..

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs, należy przesłać odpowiedni dokument (np. dyplom ukończenia studiów, certyfikat z kursu I-poziomowego), w celu potwierdzenia kwalifikacji umożliwiających wzięcie udziału w kursie.