• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

DOFINANSOWANIA

Istnieje możliwość dofinansowania do kursów ze środków publicznych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub bonów szkoleniowych.

Warunki przyznawania dofinansowań i wielkości kwoty ustalane są każdego roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyłącznie Urzędy Pracy zajmują się przyznaniem dofinansowań w ramach tych projektów oraz posiadają wszelkie informacje na ich temat. Należy bezpośrednio kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy zgodnym z miejscem zatrudnienia (nie zamieszkania). W przypadku osób bezrobotnych wybór odpowiedniego Urzędu Pracy zależy od miejsca zamieszkania.

Projekty te maja charakter czasowy, czyli każdy Urząd Pracy odpowiednim komunikatem na swojej stronie internetowej informuje o terminach naboru wniosków, a pojawiają one się nawet 2 - 3 razy w roku. Więcej informacji...

Innym źródłem wsparcia finansowego są projekty z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Największy projekt, obejmujący swym zakresem niemal cały kraj (decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego) jest pomysł Bazy Usług Rozwojowych. BUR to szansa na uzyskanie dofinansowania do szkoleń dla firm z sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Więcej informacji...

Niepowiązane z Bazą możliwości dofinansowania w ramach projektów unijnych można wyszukać na stronie Ministerstwa Rozwoju: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/.