• 535 001 483
  • angitia@angitia.pl

Rehabilitacja przyszłości

Angitia objęła patronatem I Studencką Konferencję Naukową Koła Naukowego Fizjoterapii LUDENDO DISCIMUS Rehabilitacja przyszłości- nowoczesne metody terapii. Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 maja 2015 godz.11.00 w ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, sala 405.

Referaty przygotowane przez studentów ALMAMER Szkoła Wyższa dotyczyć będą następujących tematyk: 

Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem referatów przez studentów sprawują: dr Mariusz Hrycyna, dr Krzysztof Mizera.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych.